project

W 2019 r. przedstawiciele branży obuwniczej w Europie uruchomili drugi projekt, który stanowi kontynuację poprzedniego projektu europejskiego Dialogu Społecznego, którego celem było zwiększenie atrakcyjności branży obuwniczej UE wśród młodych ludzi.

Bieżący projekt przewiduje wdrożenie czterech wybranych dobrych praktyk, które, jak wykazano, skutecznie przyczyniają się do utrzymania młodych pracowników poprzez stworzenie im możliwości uzyskania wysokiej jakości miejsc pracy w europejskim przemyśle obuwniczym.

DLACZEGO URUCHOMIONO TEN PROJEKT?

„Europejski sektor obuwniczy ma wiele mocnych stron – jedną z nich są pracownicy, a dokładniej ich umiejętności i zdolności”.

To wspaniała szansa, z której młodzi ludzie będą mogli korzystać w przyszłości: w świecie obuwia młodzi ludzie mają możliwość szybkiego znalezienia motywującej pracy w wysoce kreatywnym środowisku.

… „Musimy zająć się kwestią rekrutacji młodych pracowników i określić średnioterminowe strategie mające na celu wzbudzenie zainteresowania, przeszkolenie oraz zatrudnienie młodych ludzi, przy jednoczesnym zapewnianiu im niezbędnych możliwości znalezienia wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze obuwniczym”.

Na podstawie tej analizy Unia Europejska rozpoczęła promocję projektu o nazwie: „ZACHĘCENIE NOWEJ WYKWALIFIKOWANEJ SIŁY ROBOCZEJ DO ZAINTERESOWANIA SIĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI MIEJSCAMI PRACY W EUROPEJSKIM SEKTORZE OBUWNICZYM”.

 

ZADANIA

Projekt, który uruchomiono w styczniu 2016 r., obejmował trzy rodzaje zadań.

ANALIZA
ANALIZA
Identyfikacja częstych problemów oraz przedstawianie potencjalnych rozwiązań i najlepszych praktyk, które można realizować na poziomie europejskim.
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Tworzenie inicjatyw mających na celu motywowanie i monitorowanie skutecznego wdrażania najlepszych praktyk; inicjatywy pilotażowe miały zostać wprowadzone w czterech regionach (Włochy, Hiszpania, Portugalia oraz Polska).
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
Uatrakcyjnienie wizerunku sektora oraz przygotowanie kampanii informacyjnej, której grupą docelową są młodzi ludzie.

Komunikacja obejmuje:

  • tworzenie tymczasowych materiałów informacyjnych, takich jak ta witryna internetowa, promocyjnych materiałów wideo, wywiadów z młodymi pracownikami na temat ich doświadczeń;
  • organizowanie w różnych krajach Dnia Młodego Pracownika;
  • promowanie rekrutacji otwartych dla młodych osób w wieku od 16 do 26 lat.

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej

commissione-europea

PARTNERZY

asso
industriall
cec
spi

Assocalzaturifici to stowarzyszenie reprezentujące włoskie firmy zajmujące się produkcją obuwia. Obejmuje ono ponad 600 firm i pełni funkcję rzecznika promującego doskonałość włoskiego sektora obuwniczego.

www.assocalzaturifici.it

IndustriAll Europe to europejski związek zawodowy reprezentujący 7 milionów kobiet i mężczyzn zatrudnionych w sektorach produkcyjnym, górniczym i energetycznym na terenie Europy. Celem jego działalności jest obrona i poprawa praw pracowników.

www.industriall-europe.eu

Europejską Konfederację Przemysłu Obuwniczego (CEC) założono ponad 30 lat temu. Jej celem jest reprezentowanie europejskiego przemysłu obuwniczego w Brukseli. W jej skład wchodzą krajowe stowarzyszenia oraz federacje unijne związane z sektorem obuwniczym.

www.cec-footwearindustry.eu

Firmę Spin 360 założono w 2009 r. Świadczy ona zaawansowane i innowacyjne usługi. Firma ta promuje modele zrównoważonej działalności na międzynarodowych rynkach mody i wzornictwa oraz zarządza stworzonymi przez siebie projektami mającymi na celu rozwijanie w ludziach (szczególnie młodych) umiejętności myślenia strategicznego, jak również opracowuje innowacyjne modele zatrudniania pracowników.

www.spin360.biz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt